Fotovoltaika

Realizujeme ocelové konstrukce, kde zajišťujeme výrobu a instalaci, dle požadavků na umístění fotovoltaických jednotek.

Navrhujeme a instalujeme ostrovní systémy, které jsou vhodné tam, kde není možnost připojení do elektrorozvodné sítě.

Zabýváme se také výstavbou fotovoltaických elektráren na klíč
s jejich servisem a pravidelnou údržbou.

Co je to fotovoltaika?

Fotovoltaika využívá nevyčerpatelný energetický zdroj slunečního záření, jejíž technologie nijak zásadně nezasahuje do životního prostředí. Přeměňuje světelnou energii slunce na elektřinu bez vedlejších zplodin a to jsou důvody, pro které se touto technologií zabýváme a nabízíme ji Vám, našim zákazníkům, aby jste s námi tuto šetrnou cestou přeměny energie sdíleli.

Pro přeměnu světla na elektřinu potřebujeme fotovoltaický panel. Ty se vyrábí v různých typech a velikostech dle potřeby. Označení panelů dle jejich výkonu, ukazuje špičková hodnota Wp (watt peak). Spojením několika panelů vytvoříme fotovoltaickou elektrárnu o výkonu, který tvoříme součtem špičkových hodnot všech panelů. Všechny tyto parametry přizpůsobujeme potřebám zákazníka k jeho maximální spokojenosti.

Fotovoltaická elektrárna (dále jen FVE) vyrábí stejnosměrný proud, který je nutno střídačem změnit na střídavý proud potřebný pro provoz většiny domácích spotřebičů. Pro instalaci FVE je zapotřebí dalších prvků: konstrukční prvky, kabelové rozvody atd… Solární elektrárny se liší především svým výkonem, ten je ovlivněn nejen lokalitou a umístěním, ale i orientací a sklonem panelů. Všechny tyto aspekty bereme v potaz a jsme schopni realizace toho nejlepšího možného řešení.

Dle způsobu dodávky energie do elektrorozvodné sítě vystavujeme 3 základními způsoby:

  1. ostrovní systém (bez připojení na elektrorozvodnou síť),
  2. připojení na síť samostatnou přípojkou přímé výkupy,
  3. připojení na síť za využití tzv. zeleného bonusu.

Tyto technologie Vám zajistí nezávislost, finanční úsporu, chytré řešení a ekologický přístup k přírodě.

To jsou hodnoty, které s Vámi vyznáváme a velice rádi je realizujeme dle Vašich představ a potřeb.

BaneSol

BaneSol je nejnovější technologií ohřevu teplé vody pomocí fotovoltaických panelů. Náš systém BaneSol je ideálním řešením pro použití v domácnostech především díky krátkodobé návratnosti investice, dlouhodobé životnosti, snadné instalaci, technologii šetrné k životnímu prostředí a nulovým provozním nákladům.

Výhody systému BaneSol

  • Poskytuje trvalou dodávku energie ze slunce zdarma.
  • Při osvitu panelů pracuje neustále do maximální teploty TV až 90°C.
  • V budoucnu umožňuje rozšíření fotovoltaických panelů a jejich napojení na Grid-on systémy s výkupními cenami.
Více o systému BaneSol zde.
BANETEL s. r. o.,
Brno, Traťová 653/3
info@banetel.cz
+420 730 157 367
IČ: 29243611, DIČ: CZ29243611